Implementatie Manager

 • Pacmed
 • Amsterdam, Netherlands

Implementatie Manager

Job description

Wie zijn wij?

Pacmed is een snelgroeiende scale-up, voortgekomen uit de Nationale DenkTank, met een ambitieuze missie: ervoor zorgen dat patiënten alleen de zorg krijgen die in de praktijk heeft bewezen te werken bij vergelijkbare patiënten. Dit doen wij door beslissingsondersteunende software op basis van machine learning te ontwikkelen en implementeren, daar waar het de meeste waarde heeft voor patiënt, arts, en premiebetaler. Wij werken daarbij nauw samen met het medische veld en zetten ons actief en expliciet in voor verantwoorde en duurzame inzet van machine learning in de zorg. In 2020 lanceren wij ons eerste product: Pacmed Critical. Pacmed Critical is beslissingsondersteunende software die artsen op de Intensive Care ondersteunt bij hun belangrijkste beslissingen, beginnend met de ondersteuning in het bepalen van het optimale moment van ontslag van patiënten naar de reguliere afdeling.

De software is onderdeel van een tienjarig partnership met Amsterdam UMC en verschillende academische en topklinische ziekenhuizen hebben bijgedragen aan de productontwikkeling. Er worden verschillende papers over het algoritme gepubliceerd en er zijn verschillende facetten van de productontwikkeling op hoogstaande academische conferenties gepresenteerd, zoals de European Society of Intensive Care Medicine (ESICM) LIVES 2018, LIVES 2019 en Big Datatalk 2019, ECML Wurzburg 2019 en ICML 2019.

De productlancering van Pacmed Critical is niet alleen een belangrijke mijlpaal voor Pacmed, maar ook voor de zorg in het algemeen. Pacmed Critical zal een toonaangevende rol spelen in de verdere ontwikkeling, en het tot wasdom brengen, van waardevolle machine learning ten gunste van de zorg. Voor ziekenhuis, zorgverlener en patiënt. Daarom zoeken wij een Implementatie Manager die binnen deze context een voortrekkersrol durft in te nemen en de verantwoordelijkheid op zich neemt om Pacmed Critical succesvol te implementeren in de Nederlandse ziekenhuizen.


Wat zijn je verantwoordelijkheden?

Wij zoeken een ervaren kracht voor ons Pacmed Critical productteam, die een leidende rol gaat spelen in het succesvol implementeren en doorontwikkelen van Pacmed Critical, op basis van de lessen die we tijdens deze implementaties leren. Dit zal wereldwijd bijdragen aan de kennis en voortgang omtrent het klinisch relevant en verantwoord implementeren van machine learning in de zorg.

Dat betekent dat je verantwoordelijk bent voor:

 • Projectmanagement van implementatietrajecten, met als belangrijkste doel ziekenhuizen maximale waarde te laten ondervinden van de implementaties en gebruik.
 • Het ontwikkelen van duurzame relaties met zowel nieuwe als bestaande partners door deze te begeleiden bij elke fase van het aankoop- en implementatietraject van Pacmed Critical (van acquisitie en contractering tot aan service en nazorg).
 • Mogelijkheden om Pacmed Critical uit te breiden en te verbeteren identificeren en presenteren op basis van (feedback tijdens) implementatietrajecten.
 • Het begeleiden van ziekenhuizen in het proces richting implementatie.
 • Ondersteunen bij het sluiten van nieuwe samenwerkingen met Intensive Cares, in eerste instantie in Nederland en later mogelijk ook daarbuiten.


Wat krijg je?

Als Implementatie Manager krijg je een uitdagende rol binnen Pacmed. Daar krijg je het volgende voor terug:

 • Een rol met veel verantwoordelijkheid in het pionieren van verantwoorde en klinisch relevante machine learning in de zorg, door het helpen implementeren van Pacmeds eerste product.
 • Veel mogelijkheden tot groei in een snelgroeiende scale-up.
 • Samenwerken in een ambitieus, ervaren en interdisciplinair team bestaande uit data scientists, data engineers, artsen, UX designers en collega’s op het gebied van kwaliteitsmanagement en wet- en regelgeving, die gedreven zijn om elkaar beter te maken en onze impact op de Nederlandse zorg te maximaliseren.
 • Een dynamische werkomgeving met veel sociale activiteiten en veel aandacht voor work-life balance.
 • Veel mogelijkheden voor persoonlijke groei, zoals in Development Fridays, training, coaching, etc.
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan het aandelenplan van Pacmed via Stock Appreciation Rights.

Requirements

Wie zoeken wij?

Dit is een belangrijke en complexe rol met veel verantwoordelijk. Wij zoeken daarom de volgende kwaliteiten in onze nieuwe Implementatie Manager:


 • Iemand met 2-4 jaar ervaring als primair aanspreekpunt voor ziekenhuizen bij implementatietrajecten van innovaties, bij voorkeur software van vergelijkbare complexiteit.
 • Iemand met ervaring in het managen van grote projecten met veel verschillende stakeholders.
 • Een sterke analytische denker die in staat is om het product te begrijpen, de waarde ervan te kunnen communiceren, en die mogelijkheden kan identificeren voor het verbeteren van zowel het product als de implementatie ervan.
 • Kennis en ervaring van de commerciële kant van de zorg, en de manier waarop er binnen ziekenhuizen beslissingen worden genomen over innovatieve projecten en/of implementatie van softwareproducten.
 • Iemand die in staat is om feedback van artsen en ziekenhuizen voorafgaand en tijdens implementaties te vertalen naar concrete productverbeteringen die de waarde voor de gebruiker en/of het ziekenhuis vergroten.
 • Iemand die onafhankelijk en proactief werkt en structureel de leiding kan nemen in het verbeteren van Pacmed.
 • Iemand die krachtig en duidelijk communiceert.
 • Iemand die past in een inclusieve en respectvolle werksfeer waar iedereens mening wordt gehoord.

Werkervaring met geavanceerde data-analyse of machine learning wordt als zeer relevant beschouwd.